Organisaties en merken met een purpose? | CP Positioneringsadvies (2023)

artikel : Merken met een purpose?

Als het gaat om merken komt het woord purpose enorm veel voorbij. Vaak gaat het dan om de (her)positionering van een merk waarbij aan de purpose gerefereerd wordt. Het woord lijkt in communicatie en marketing dusdanig gemeengoed geworden alsof het voor iedereen duidelijk is wat het is, hoe het zich verhoudt tot de identiteit van je merk en hoe je zo’n purpose eigenlijk formuleert. Dit artikel gaat dieper in op het fenomeen purpose, plaatst het in perspectief en geeft tips voor merken die er mee aan de slag willen gaan.

Wat is purpose eigenlijk?

Net zoals veel begrippen in de marketingcommunicatie en merkenland, kent ook het begrip purpose geen eenduidige definitie. En dat is best lastig. Zeker wanneer je voor je merk aan de slag wilt met het onderwerp en in interne discussies belandt over definities. Denk maar aan die andere populaire term de Why van Simon Sinek. Simpel bekeken is de purpose het doel van een merk. Dus wat je nastreeft als organisatie of merk. In die zin heeft het natuurlijk heel veel raakvlakken met de identiteit van je merk, maar daarover later meer.

Purpose en marketing

De afgelopen tijd heeft het woord purpose vooral lading gekregen door het gebruik ervan in marketingliteratuur: purpose marketing. Marketing die geladen wordt met de insteek om te laten zien wat je als merk voor “goeds” doet in bredere zin dan alleen maar omzet genereren en geld verdienen. Dat goeds betreft vooral het laten zien wat je als merk doet voor de wereld om je heen, de mensen, maatschappij en/of natuur. Zo lijkt ‘purpose’ meer op een weinig oprechte marketingtrend, dan iets wat daadwerkelijk met de identiteit van een merk te maken heeft.

Purpose of purpose washing?

Ieder populair begrip roept ook kritiek en commentaar op. Soms terecht omdat nieuwe begrippen vaak oude wijn in nieuwe zakken zijn, maar soms is kritiek onterecht. Het vele gebruik van purpose als term in vakbladen en blogs leidde dan ook vrij snel tot de kritiek dat veel grotere merken meer aan purpose washing doen, dan dat zij oprecht vanuit de purpose hun merk inrichten en leiden.

Er zijn overigens voldoende bedrijven met geloofwaardige en inspirerende purpose. Het schoenenmerk TOMS zorgt ervoor dat door ieder paar schoenen dat je als consument koopt, mensen in armere landen schoenen, brillen, water en kraampakketten krijgen. Het bedrijf is met die intentie opgericht en wordt ook zo geleid.

Organisaties en merken met een purpose? | CP Positioneringsadvies (1)

Afbeelding: de purpose van TOMS

(Video) Brand Purpose Is Useless As Marketing

De bekende taxi app Uber heeft echter geen smetteloze reputatie. In Nederland werden ongelukken met Ubers breed uitgemeten in de pers. Ongelukken met diverse oorzaken, maar met regelmaat door de ogenschijnlijke onoplettendheid van de chauffeurs. Deze onoplettendheid zou dan als oorzaken hebben dat chauffeurs weinig betaald krijgen en mede daarom lange dagen achter het stuur zitten. Met deze kennis in het achterhoofd is de recente ‘Safety Never Stops’ campagne van Uber (overigens in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland) weinig geloofwaardig natuurlijk.

Organisaties en merken met een purpose? | CP Positioneringsadvies (2)

Afbeelding: campagne van Uber en VVN (via website Uber)

In sommige gevallen valt het wel mee met de purpose washing, maar als merken het erg bont maken en daarnaast bekend zijn, dan is het wachten op een reactie vanuit klanten. Of, zoals in het voorbeeld hieronder, vanuit de media. Komiek Arjen Lubach bespreekt in zijn programma Zondag met Lubach de Great Travel Hack van Shell.

Purpose en perceptie

Als mensen (en dus ook klanten en andere stakeholders) naar merken kijken doen ze dat vanuit hun ervaring met het merk en de categorie waarin het merk opereert (taxi-apps, banken, etc.). Daarnaast houdt het menselijk brein van consistentie, consequent zijn en ziet het over het algemeen vrij goed als iets niet klopt. De factor vertrouwen is daarbij van groot belang. Voor vertrouwen geldt dat negatieve informatie een veel grotere impact heeft op de beeldvorming dan positieve informatie.

Vanuit die optiek is het niet vreemd dat er zoveel ophef ontstond in Nederland, toen ING aankondigde dat de topman van de bank Ralph Hamers, een flinke loonsverhoging toebedeeld zou krijgen. Als je overigens kijkt naar de purpose van ING zelf, is dit niet direct enorm in tegenspraak met de purpose van ING zelf.

(Video) Agnes Schrijver - Purpose als kompas in crisistijd en daarna

Organisaties en merken met een purpose? | CP Positioneringsadvies (3)

Afbeelding: de purpose van ING

Purpose, identiteit en de trend van betekenis

Hoe verhoudt zo’n begrip als de purpose van een merk zich nu tot wie een merk is en wil zijn. Als je de kern van wat purpose betekent (het doel dat je als merk nastreeft) voor ogen houdt, dan is deze purpose niks meer of minder dan welke betekenis je als merk wilt hebben voor je omgeving. In die zin ligt het begrip dicht aan tegen andere bekende termen als missie, mission statement, drijfveer en de Why van Simon Sinek.

Waar het bij de Why van Sinek nog draait ‘waarom je eigenlijk doet als merk wat je doet’ (zonder de directe maatschappelijke context), gaat het bij purpose een stap verder. Onder het idee van purpose, ligt de gedachte dat je als merk een bredere verantwoordelijkheid hebt dan alleen het nastreven van winstmaximalisatie en het tevreden houden van aandeelhouders of eigenaren. Merken worden meer gezien als deelnemers en belanghebbenden in een maatschappij. Deze gedachte is in Nederland of wellicht Europa niet zo heel revolutionair eigenlijk, maar de populariteit van purpose komt dan ook over vanuit Amerika. Daar is pas in de loop van 2019 door toonaangevende bedrijven zoals Apple, Coca-Cola en Amazon (verenigd in de Business Roundtable) een statement gemaakt dat bedrijven daar alle burgers moeten dienen, in plaats van alleen de aandeelhouders.

Organisaties en merken met een purpose? | CP Positioneringsadvies (4)

Afbeelding: het statement van de Business Roundtable
haalde de cover van het blad Fortune

De achtergronden bij de opkomst van het begrip purpose zijn divers, maar wat er zeker mee te maken heeft is de toegenomen aandacht voor het verlangen van mensen/werknemers op een betekenisvolle manier hun werk/leven in te vullen en om een bijdrage te willen leveren aan de wereld om hen heen. Dit is natuurlijk verre van nieuw, maar er is nu wel een populaire en duidelijke term voor als het gaat om hoe merken hier mee om gaan: hun purpose. En dat is geen slechte ontwikkeling uiteraard.

(Video) The puzzle of motivation | Dan Pink

Tips voor merken die aan de slag gaan met hun purpose

Als je als merk aan de slag wilt met je purpose, waar moet je dan eigenlijk op letten? Hieronder enkele tips:

 • Zorg ervoor dat je purpose zin heeft en daadwerkelijk iets betekent
 • Laat je purpose waarachtig zijn en geloofwaardig (zie ook het voorbeeld van Uber)
 • Zoek niet naar onderscheidend vermogen in de woorden van je purpose maar zoek naar iets wat al in je merk aanwezig is
 • Het moet toepasbaar zijn voor je hele organisatie en duurzaam te gebruiken zijn
 • Betrek medewerkers en stakeholders bij het formuleren, maar houdt als top van de organisatie de regie
 • Test je purpose bij medewerkers voordat je er mee naar buiten treed. Snappen ze de boodschap niet of vinden ze deze ongeloofwaardig, ga dan nog even terug naar de tekentafel

Voorbeelden van de purpose van merken

Hieronder vindt je enkele voorbeelden van bekende en minder bekende merken en hun purpose.

Organisaties en merken met een purpose? | CP Positioneringsadvies (5)

Afbeelding: screenshot van de website van Fairphone

 • De purpose van Schoenenmerk TOMS : Werken aan een beter leven.
 • De purpose van ING : Empowering people to stay a step ahead in life and in business.
 • De purpose van The Body Shop : Enrich Not Exploit. Het ligt in onze handen.
 • De purpose van Dove : Schoonheid is voor iedereen (The Real Beauty Pledge).
 • De purpose van Triodos Bank : jouw geld te laten werken aan een mooiere samenleving.
 • De purpose van Tony’s Chocolonely : Streven naar slaafvrij chocolade.
 • De purpose van Kromkrommmer : Het creëren van impact in de voedselketen.
 • De purpose van Fairphone : De smartphone met hart voor mens en planeet.

De Why-workshop brochure aanvragen?

Aan de slag met de betekenis van uw organisatie? Vraag dan hier eenvoudig de brochure aan met de opzet en het programma van de interactieve Why-workshop. Vul dan onderstaand uw email adres in en u kunt de brochure direct downloaden. Na het klikken op de verzendknop duurt het enkele seconden en dan krijgt u een bevestigingsbericht te zien.

Organisaties en merken met een purpose? | CP Positioneringsadvies (7)

(Video) Branding voor jouw startup, wat nog meer dan een logo? Feat. Stef Verbeeck & Jolein Van Eyck

 • Boekje over positioneren

  Vraag het boekje over positioneren aan. Met meer informatie en handvaten om uw eigen positionering onder de loep te nemen.

 • Verder met uw merk in een middag?

  Bekijk de mogelijkheden voor een inspirerende workshop met uw merk. Vraag hier direct de brochure aan.

Ook aan de slag met uw purpose?

Heeft u vragen over dit artikel of wilt u aan de slag met de purpose van uw organisatie? Neem dan gerust contact op en we helpen u graag verder.

033 - 21 10 075
Stuur een e-mail

(Video) Martijn Pater, Wanneer moet ik de structuur van mijn bedrijf aanpassen?

 • Wat we doen voor klanten?

  CP ondersteunt organisaties bij vragen over positionering, identiteit en merkarchitectuur. Lees er meer over bij onze diensten.

 • Klantcases

  Bekijk hier klantcases van uitgevoerde projecten. Lees meer over de aanpak en hoe klanten de samenwerking ervaren.

Gerelateerd

 • Artikel: Een krachtige merkbelofte formuleren?
 • Case: Een inspirerend merkverhaal voor Ziekenhuis Nij Smellinge
 • Case: Een authentieke positionering voor Hogeschool Windesheim
 • Case: Merkidentiteit voor een ingenieursbureau RPS
 • Diensten: Het positioneren van organisaties

FAQs

Wat is een Purpose Driven organisatie? ›

Purpose driven betekent dat organisaties een purpose (een hoger doel) nastreven voor een betere wereld. Steeds meer mensen hebben behoefte aan betekenis in het leven en organisaties kunnen hierop inspelen door een commerciële spiritualiteit te handhaven.

Wat is de purpose van een bedrijf? ›

De purpose is de reden, de visie is het beoogde eindresultaat en de missie geeft aan hoe het bedrijf daar gaat komen. Zo zie je niet alleen het verschil tussen missie en visie, maar ook meteen het verband.

Waar moet een purpose aan voldoen? ›

Een purpose statement is een korte zin waarin je kort en krachtig het bestaansrecht als organisatie in omschrijft. Je purpose komt voort uit een visie en missie. Het komt voort uit diepgewortelde waarden, visie en missie om een positief verschil in de wereld te maken.

Wat is purpose marketing? ›

Purpose marketing is een marketingtechniek waarbij het bedrijfsdoel als toegevoegde waarde wordt gezien. Juist dit bedrijfsdoel wordt als unique selling point toegepast.

Wat voor type organisatie zijn er? ›

Er wordt onderscheid gemaakt in de formele organisatie en de informele organisatie. De formele organisatie is het geheel van de officieel vastgestelde procedures en gezagsverhoudingen, zoals vastgesteld in het organisatieschema.

Hoe bind je mensen aan je organisatie? ›

 • Bied goede arbeidsvoorwaarden. Medewerkers binden en boeien begint natuurlijk met goede primaire arbeidsvoorwaarden. ...
 • Overweeg creatieve secundaire arbeidsvoorwaarden. ...
 • Zorg voor een goede thuiswerkplek. ...
 • Bied om- of bijscholing. ...
 • Houd medewerkers fit. ...
 • Zorg voor structuur. ...
 • Werk medewerkers goed in. ...
 • Focus extra op werkplezier.
Sep 21, 2022

Hoe weet je wat je purpose is? ›

Mensen met een Purpose

Zij hebben het gevoel dat ze iets moeten, kunnen en willen betekenen voor de wereld. Iets waar ze concrete acties aan hebben weten te verbinden en zich inmiddels volledig voor inzetten. Dat zijn de mensen die voor zichzelf het antwoord hebben gevonden op de vraag of ze een Purpose hebben.

Wat is een visie van een merk? ›

Een visie beschrijft je reden van bestaan en waarom je doet wat je doet. Een sterk merk is altijd in staat om mensen te laten begrijpen waar je naartoe wilt. Hoe ziet je ideale wereld eruit? Een visie schetst het beeld van waar je als bedrijf naar toe wilt.

Hoe maak je een goede statement? ›

Schrijf in de tegenwoordige tijd en vanuit de eerste persoon: 'ik' en niet refererend naar jezelf in de derde persoon, je naam of 'de kunstenaar'. Houd je taalgebruik objectief. Wees zelfverzekerd, maar eerlijk en doe niet gewichtig. Maak het niet gortdroog en houd het persoonlijk.

Wat is onze Why? ›

Profendum is geïnspireerd door de 'Golden Circle' van Simon Sinek. Deze 'Golden Circle' methode kan zowel bedrijven als individuen helderheid geven over hun drijfveren en motivatoren. Als deze duidelijk zijn, dan wordt het leven een stuk gemakkelijker.

Wat is purpose washing? ›

Wat is purpose washing? Purpose washing is een term die gebruikt wordt voor organisaties die claimen te werken vanuit een purpose-gedreven denk- en werkwijze, maar geen concrete actie ondernemen om de omschreven purpose waar te maken.

Waarom Why en purpose in Content marketing niet altijd werken? ›

Waarom de why niet werkt

Hij zegt: “Veel bedrijven en organisaties weten wat ze doen en hoe ze hun bedrijven aansturen. Maar weinig bedrijven weten waarom ze doen wat ze doen.” Hij stelt dat het succes van een merk en de loyaliteit van consumenten directe gevolgen zijn van de why.

Welke 4 bedrijfsstructuren zijn er? ›

Voor de meeste nieuwe bedrijven zijn er meestal vier hoofdondernemingsstructuren om uit te kiezen. Dit gaat om eenmanszaak, maatschap en besloten vennootschap. Deze vier genoemde bedrijfsstructuren zijn de meest populaire keuzes voor de meerderheid van nieuwe bedrijfseigenaren.

Welke 4 horizontale organisatie structuren zijn er? ›

Horizontale structurering
 • Lijn- of lijn-staforganisatie. Iedere medewerker heeft één directe leidinggevende. ...
 • Divisie. Afdelingen zijn geordend op basis van marktsegment, product of regio.
 • Matrix. Medewerkers rapporteren aan hun leidinggevende én aan een projectleider.
 • Netwerk.

Wat is een goede organisatie? ›

Een goede organisatiestructuur is dan ook een balans tussen deugdelijk, functioneel, haalbaar en mooi. De zoektocht naar een goede organisatiestructuur vergelijk ik vaak met de zoektocht naar een nieuw huis. Op een gemiddelde huizensite start je je zoekopdracht over het algemeen met de locatie en de prijsklasse.

Hoe zet je je medewerkers in je kracht? ›

Zo creëer je betrokken medewerkers:

Belemmer de zelfstandigheid van medewerkers niet; maar geef ze volop de ruimte. Ga het echte gesprek aan. Laat ze hun kwetsbaarheid durven tonen. Moedig creativiteit en zelfstandigheid aan.

Wat maakt een organisatie aantrekkelijk? ›

Uit onderzoek blijkt dat een hoge mate van vertrouwen tussen medewerkers en leiders, en medewerkers onderling, de basis is voor aantrekkelijk werkgeverschap én organisatiesucces.

Wat maakt je een goede werkgever? ›

Wat is goed werkgeverschap? Goed werkgeverschap bestaat uit 6 beginselen: wees zorgvuldig, maak geen misbruik van je positie, motiveer ingrijpende beslissingen, maak verwachtingen waar, behandel werknemers gelijk en zorg voor een behoorlijke verzekering. De scholingsplicht is nog een aanvulling op goed werkgeverschap.

Hoe kom ik erachter wat ik wil? ›

Ontdek wat je wilt met je leven

Je weet wat je leuk vindt, waar je talenten liggen en hoe jij iets zou kunnen bijdragen aan de wereld. Geef jezelf de tijd om even te broeden op deze antwoorden. Praat erover met mensen in je omgeving, je familieleden, collega's, je vrienden of een coach.

Wat is mijn purpose in het leven? ›

'Je purpose is je levensdoel, de reden waarom jij hier op aarde bent. Vaak wordt bij purpose meteen aan een bepaald beroep of rol gedacht, zoals zangeres, ondernemer, moeder of yogalerares.

Wat kan ik en wat wil ik? ›

In je persoonlijke profiel beschrijf je wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Dit doe je door stil te staan bij je karaktereigenschappen, drijfveren en waarden (wie ben ik?), je talenten, competenties en vaardigheden (wat kan ik?) en je interesses, passies en loopbaanwensen (wat wil ik?).

Wat zijn kernwaarden van een merk? ›

Merkwaarden, ook wel kernwaarden genoemd, geven aan wat voor je merk het allerbelangrijkste is. Het zijn de waarden waar je als merk in gelooft en die je als merk doorleeft. Ook dragen ze bij aan een duidelijk merkideaal. Merkwaarden geven je merk karakter en kleur.

Wat is de visie van Nike? ›

Missieverklaring van Nike

Nike visie is “om inspiratie te brengen en innovatie aan elke atleet ter wereld.” terwijl het is mission statement is om “al het mogelijke te doen om het menselijk potentieel uit te breiden.

Wat komt eerst missie of visie? ›

De missie is het fundament onder de organisatie en de visie is de manier hoe je de missie handen en voeten kan geven. De meeste organisaties beschrijven in hun visiedocument ook de doelstellingen die ze willen halen, de doelstellingen die logisch voortvloeien uit de visie, ook wel de strategie genoemd.

Wat zijn elementen van een goede strategie? ›

Een goede strategie komt altijd voort uit een grondige analyse van de positie van het bedrijf op de markt. Hier worden de sterke en zwakke punten van een bedrijf, evenals kansen en bedreigingen geïncorporeerd (SWOT-analyse).

Wat is een goede visie? ›

Een aantal kenmerken van een goede visie: Relatief stabiel en consistent in de tijd. Biedt inspiratie en houvast bij verandering. Geeft het doel aan en niet de weg hoe de organisatie dat doel gaat bereiken.

Hoe maak je een Golden Circle? ›

De Golden Circle is een manier om antwoord te krijgen op drie vragen: waarom, hoe en wat. Het is vooral populair als marketingmodel bij bedrijven en organisaties, maar ik gebruik het voor alles dat met betekenis te maken heeft. Zo ook voor hardlopen, mijn 'hobby'.

Wat is de Gouden cirkel? ›

De Gouden Cirkel is een model voor de positionering van een merk, product of dienst. Positioneren is kort gezegd het creëren van onderscheid en relevantie. Met het positioneren van jouw merk, product of dienst kies je letterlijk een positie ten opzichte van anderen merken, producten of diensten uit dezelfde branche.

Waarom gebruik je de Golden Circle? ›

Met de Golden Circle merk je direct waarom invloedrijke merken en leiders succesvoller zijn. Zij hebben namelijk een ander denkpatroon dan de 'massa'. Dit model kan je bijvoorbeeld in de interne analyse gebruiken. Hiermee kan in kaart brengen hoe het bedrijf zich momenteel positioneert.

Welke 3 marketingstrategieën zijn er? ›

Er zijn 3 hoofdtypen marketingstrategieën, afhankelijk van de positionering die u op de markt wilt hebben.
 • Marketing strategie N°1: Overheersing.
 • Marketing strategie N°2: Differentiatie.
 • Marketingstrategie3: Focus.

Welke twee soorten marketing zijn er? ›

 • Printmarketing is een vorm van Marketing die alle marketingactiviteiten omvat die gebruik maken van gedrukte media zoals tijdschriften, kranten drukwerk en folders. ...
 • Direct marketing is een vorm van marketing waarbij je prospects op een directe en persoonlijke manier benaderd.
Mar 10, 2022

Wat is content marketing strategie? ›

De content marketing strategie is het grotere overkoepelende verhaal dat een bedrijf vertelt en de manier waarop het de doelgroep betrekt en aanzet tot voor het bedrijf wenselijk gedrag. Een content marketing strategie is dus het plan dat vertelt hoe jouw content marketing succesvol gaat worden.

Wat is het belangrijkste doel van contentmarketing? ›

Contentmarketing is een marketingdiscipline die zich richt op het creëren en verspreiden van waardevolle, relevante en consistente informatie. Het doel daarvan is om een publiek aan te trekken en te behouden, om uiteindelijk winstgevend klantgedrag te verwezenlijken.

Welke vormen van content worden toegepast binnen contentmarketing? ›

Contentmarketing is wel echt een containerbegrip. De 36 vormen van content kun je namelijk onderverdelen in verschillende soorten contentmarketing: Snackable content.
...
Denk bijvoorbeeld aan:
 • Blogs.
 • Visie-artikelen.
 • Infographics.
 • How to – artikelen.
 • Tips-artikelen.
 • Video's.
 • 'Instructie' events.
 • Podcasts.

Wat zijn de voordelen van content marketing? ›

De voordelen van content marketing
 • Klanten op de hoogte houden: Klanten willen horen wat je te zeggen hebt. ...
 • Relaties opbouwen: Content marketing is ook een geweldige manier om relaties op te bouwen met klanten. ...
 • Ontdekt worden door nieuwe klanten: ...
 • Verhoging van inkomsten:

Wat biedt een bedrijf? ›

Een bedrijf of onderneming is een organisatie van arbeid en kapitaal actief in de productie en/of het aanbieden van goederen en diensten. In de (klassieke) economische theorie zijn bedrijven gericht op het maken van winst.

Wat is de betekenis van visie? ›

Het woord 'visie' is afgeleid van het Latijnse videre, wat zien of kijken betekent. Jouw visie is dus jouw kijk (op de wereld) en beschrijft hoe jij de wereld ziet. Andere woorden die hiervan afstammen zijn 'video' en 'televisie' (op afstand bekijken).

Wat is mijn missie hier op aarde? ›

Wat is mijn missie of mijn doel? Het mooie is dat we namelijk allemaal een 'levensmissie' of een 'levensdoel' hebben. Iets dat jou vervulling geeft, en dat zin en betekenis geeft aan je leven. Veel mensen raken ergens in hun leven de verbinding met hun missie kwijt.

Wat is mijn doel hier op aarde? ›

Jouw Ziel staat in contact met alle andere Zielen op de Aarde en ver daarbuiten. Jouw Ziel is jou, maar dan ongelimiteerd – deze kan echt alles. Een Ziel heeft verschillende dimensies, maar de dimensie die hier aanwezig is in jouw lichaam heeft veel kracht.

Hoe een bedrijf te laten groeien? ›

5 praktische tips: hoe laat ik mijn bedrijf groeien?
 1. Tip 1: Durf te kiezen. ...
 2. Tip 2: Breng je core business en processen in kaart. ...
 3. Tip 3: Verander je eigen rol om je bedrijf te laten groeien. ...
 4. Tip 4: Vertrouw op andere specialisten. ...
 5. Tip 5: Investeer op tijd in processen en structuren.
Apr 11, 2019

Hoe stel je een bedrijf op? ›

 1. Ondernemingsplan schrijven. ...
 2. Doe marktonderzoek en bepaal uw strategie. ...
 3. Maak een financieel plan. ...
 4. Bedenk een unieke bedrijfsnaam. ...
 5. Kies een rechtsvorm. ...
 6. Administratie bijhouden en bewaarplicht. ...
 7. Regel algemene voorwaarden en verzekeringen. ...
 8. Check aan welke wettelijke eisen u moet voldoen.
Apr 21, 2022

Hoe word je een goede werkgever? ›

Wat is goed werkgeverschap? Goed werkgeverschap bestaat uit 6 beginselen: wees zorgvuldig, maak geen misbruik van je positie, motiveer ingrijpende beslissingen, maak verwachtingen waar, behandel werknemers gelijk en zorg voor een behoorlijke verzekering. De scholingsplicht is nog een aanvulling op goed werkgeverschap.

Hoe ziet een goede visie eruit? ›

Een aantal kenmerken van een goede visie: Relatief stabiel en consistent in de tijd. Biedt inspiratie en houvast bij verandering. Geeft het doel aan en niet de weg hoe de organisatie dat doel gaat bereiken.

Videos

1. (NL) Evidence-based verandermanagement interventies en technieken
(Neurofied)
2. Local Exclusives webinar: Purpose Marketing and the relevance of local (April 2021)
(Wim De Schutter)
3. #4 - Geïntegreerde positionering en een zo uniek mogelijke klantbeleving
(Dogfight Digital)
4. Wat doet een werkgelukdeskundige?
(Klappe Training)
5. [#BFSalesChallenge] Dag 17 : Met Alize Hofmeester!
(Aramik Garabidian)
6. NSPIRE On Air 2022: episode 2 with Nicola Millard
(Telenet Business)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 03/22/2023

Views: 6560

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.